Smart Display Кампании

Дисплей мрежата на Google включва над 3 милиона уебсайта и приложения към себе си, и предлага почти толкова начини за насочване на дисплей реклами в нея. Макар че всички тези насочвания дават на добрите рекламодатели голям контрол върху екзекуцията и ефективността на рекламата им, може да е затрудняващо да намерите най-добрия начин за започване или оптимизация на дисплей реклама.

Google се надява да улесни менажирането на рекламното послание с новия си тип кампании – Smart Display. Това е нов, различен подход към организацията на AdWords, който позволява на рекламодателите да насочват ad-овете си към аудитории и конкретни места, за които е по-вероятно да доведат до реализация на бизнеса им, без да се изисква каквато и да била подготовка на настройките. Рекламодателите трябва само да изберат целева CPA и да качват някои рекламни активи, след което Google ще обработва останалото.

Smart Display кампаниите предлагат просто, интелигентно решение за управление на сложната и променлива структура на дисплей рекламата и може да се окаже най-лесният начин да разширите клиентската си база и да спечелите нови конверсии. Използването на Smart Display кампании показва дисплейни реклами в почти всички формати в мрежата на Google и достига до хора на всички етапи от цикъла на купуване – от хора с демонстриран интерес, до клиенти, които скоро ще купят.

Сред Display мрежата Smart display кампаниите комбинират 3 технологии за оптимизиране, за да спестят от труда и предположенията, насочването, поставянето (ръчно) на бидове и създаването на реклами:

 • Автоматизирано bid-ване. Използвайки поставената от вас целева CPA като основа, Smart кампаниите оптимизират, за да зададат bid-овете Ви според вероятността за реализация на конверсии, за да ви дадат най-добрата възможна стойност.
 • Автоматично насочване. Насочването се оптимизира с провеждането на кампанията Ви, което означава, че рекламите Ви ще се показват все повече там, където ще получат най-много успех.
 • Автоматизирано създаване на реклами. Рекламите се генерират автоматично от материалите, които предоставяте на Google: заглавия, описания, лога и изображения. Те ще се появяват и пълнят всички рекламни пространства в дисплейната мрежа.

Само Google осигурява такава мащабна автоматизация, която ви помага да предоставяте по-богат опит на потребителите и по-добри резултати за вашата марка. В действителност рекламодателите, които използват кампании с интелигентен дисплей, виждат в тях средно с 20% увеличение на конверсиите си при една и съща CPA, в сравнение с другите си дисплейни кампании.

Ползи

Кампания с най-висока ефективност в минути. Въвеждате градивните елементи за рекламите си: заглавия, изображения и лога и ще Ви открием колкото се може повече клиенти в рамките на офертата за ЦнП и бюджета, който контролирате.

По-разумно, не по-трудно. Кампаниите за интелигентен дисплей автоматично се оптимизират в рамките на дни. Кампанията Ви автоматично избира най-добрата комбинация от активи, за да ви даде най-добра ефективност. По този начин можете да научите кои от заглавията, описанията, изображенията и логотата ви се представят най-добре.

Намерете хората, които са най-важни. Достигнете до хората, които най-вероятно ще конвертират и получават възможно най-много конверсии за зададена от Вас оферта. Кампаниите с интелигентен дисплей оптимизират ефективността си с автоматичното bid-ване и насочване, включително ремаркетинг.

Изисквания и за кого е подходящо

Smart кампании може да са добър избор за вас, ако:

 • Искате да привлечете допълнителни клиенти извън ръчно насочените Ви кампании
 • Използвате проследяване на реализациите и отговаряте на изискванията за допустимост, основани на реализациите. За да имате право да създадете кампания за интелигентни дисплейни реклами, трябва да сте получили поне 50 конверсии в дисплейната мрежа – или поне 100 конверсии в мрежата за търсене – през последните 30 дни.
 • Ограничили сте рекламата си в дисплейната мрежа до ремаркетинг, но сега искате да достигнете до хора по-рано в процеса на купуване
 • Вие сте нови в рекламирането в дисплейната мрежа и искате бърза и високоефективна кампания.

Какво оставяте след себе си:

 • стратегиите за ръчно bid-ване
 • Настройки като начин на доставка или устройство
 • Кампании само за настолни компютри или само за мобилни устройства
 • Ръчно насочване, включително изключване на разположения
 • Ръчно създаване на всички реклами
 • Възможност да промените кампанията си „Smart“ на друг тип кампания в дисплейната мрежа

Smart Display Кампании

Дисплей мрежата на Google включва над 3 милиона уебсайта и приложения към себе си, и предлага почти толкова начини за насочване на дисплей реклами в нея. Макар че всички тези насочвания дават на добрите рекламодатели голям контрол върху екзекуцията и ефективността на рекламата им, може да е затрудняващо да намерите най-добрия начин за започване или оптимизация на дисплей реклама.

Google се надява да улесни менажирането на рекламното послание с новия си тип кампании – Smart Display. Това е нов, различен подход към организацията на AdWords, който позволява на рекламодателите да насочват ad-овете си към аудитории и конкретни места, за които е по-вероятно да доведат до реализация на бизнеса им, без да се изисква каквато и да била подготовка на настройките. Рекламодателите трябва само да изберат целева CPA и да качват някои рекламни активи, след което Google ще обработва останалото.

Smart Display кампаниите предлагат просто, интелигентно решение за управление на сложната и променлива структура на дисплей рекламата и може да се окаже най-лесният начин да разширите клиентската си база и да спечелите нови конверсии. Използването на Smart Display кампании показва дисплейни реклами в почти всички формати в мрежата на Google и достига до хора на всички етапи от цикъла на купуване – от хора с демонстриран интерес, до клиенти, които скоро ще купят.

Сред Display мрежата Smart display кампаниите комбинират 3 технологии за оптимизиране, за да спестят от труда и предположенията, насочването, поставянето (ръчно) на бидове и създаването на реклами:

 • Автоматизирано bid-ване. Използвайки поставената от вас целева CPA като основа, Smart кампаниите оптимизират, за да зададат bid-овете Ви според вероятността за реализация на конверсии, за да ви дадат най-добрата възможна стойност.
 • Автоматично насочване. Насочването се оптимизира с провеждането на кампанията Ви, което означава, че рекламите Ви ще се показват все повече там, където ще получат най-много успех.
 • Автоматизирано създаване на реклами. Рекламите се генерират автоматично от материалите, които предоставяте на Google: заглавия, описания, лога и изображения. Те ще се появяват и пълнят всички рекламни пространства в дисплейната мрежа.

Само Google осигурява такава мащабна автоматизация, която ви помага да предоставяте по-богат опит на потребителите и по-добри резултати за вашата марка. В действителност рекламодателите, които използват кампании с интелигентен дисплей, виждат в тях средно с 20% увеличение на конверсиите си при една и съща CPA, в сравнение с другите си дисплейни кампании.

Ползи

Кампания с най-висока ефективност в минути. Въвеждате градивните елементи за рекламите си: заглавия, изображения и лога и ще Ви открием колкото се може повече клиенти в рамките на офертата за ЦнП и бюджета, който контролирате.

По-разумно, не по-трудно. Кампаниите за интелигентен дисплей автоматично се оптимизират в рамките на дни. Кампанията Ви автоматично избира най-добрата комбинация от активи, за да ви даде най-добра ефективност. По този начин можете да научите кои от заглавията, описанията, изображенията и логотата ви се представят най-добре.

Намерете хората, които са най-важни. Достигнете до хората, които най-вероятно ще конвертират и получават възможно най-много конверсии за зададена от Вас оферта. Кампаниите с интелигентен дисплей оптимизират ефективността си с автоматичното bid-ване и насочване, включително ремаркетинг.

Изисквания и за кого е подходящо

Smart кампании може да са добър избор за вас, ако:

 • Искате да привлечете допълнителни клиенти извън ръчно насочените Ви кампании
 • Използвате проследяване на реализациите и отговаряте на изискванията за допустимост, основани на реализациите. За да имате право да създадете кампания за интелигентни дисплейни реклами, трябва да сте получили поне 50 конверсии в дисплейната мрежа – или поне 100 конверсии в мрежата за търсене – през последните 30 дни.
 • Ограничили сте рекламата си в дисплейната мрежа до ремаркетинг, но сега искате да достигнете до хора по-рано в процеса на купуване
 • Вие сте нови в рекламирането в дисплейната мрежа и искате бърза и високоефективна кампания.

Какво оставяте след себе си:

 • стратегиите за ръчно bid-ване
 • Настройки като начин на доставка или устройство
 • Кампании само за настолни компютри или само за мобилни устройства
 • Ръчно насочване, включително изключване на разположения
 • Ръчно създаване на всички реклами
 • Възможност да промените кампанията си „Smart“ на друг тип кампания в дисплейната мрежа