Какво E PPC Одит?

PPC одитът е цялостен анализ на Вашата онлайн реклама в платформите на Гугъл, Бинг, или Йаху (съответно Google AdWords, Bingads, или Yahoo Advertising). Информацията от одита ще Ви помогне да разберете предимствата и недостатъците на сегашната Ви реклама, както и да разпознаете възможности за подобрение на платеното Ви присъствие. Одит услугата също включва и нашия пълен конкурентен анализ.

Ние ще Ви предоставим нагледно сравнение на Вашата рекламна стратегия с тази на Вашите онлайн конкуренти, което ще Ви помогне да изтъкнете предимствата си и да се разграничите като успешен онлайн бизнес. Когато става въпрос за одит, много хора автоматично си представят безполезни числа в неразбираеми таблици. Но PPC одитът на AdsBulgaria е нагледен и лесно разбираем начин да анализирате платената си онлайн реклама и да я подобрите.

Какво E PPC Одит?

PPC одитът е цялостен анализ на Вашата онлайн реклама в платформите на Гугъл, Бинг, или Йаху (съответно Google AdWords, Bingads, или Yahoo Advertising). Информацията от одита ще Ви помогне да разберете предимствата и недостатъците на сегашната Ви реклама, както и да разпознаете възможности за подобрение на платеното Ви присъствие. Одит услугата също включва и нашия пълен конкурентен анализ.

Ние ще Ви предоставим нагледно сравнение на Вашата рекламна стратегия с тази на Вашите онлайн конкуренти, което ще Ви помогне да изтъкнете предимствата си и да се разграничите като успешен онлайн бизнес. Когато става въпрос за одит, много хора автоматично си представят безполезни числа в неразбираеми таблици. Но PPC одитът на AdsBulgaria е нагледен и лесно разбираем начин да анализирате платената си онлайн реклама и да я подобрите.

Какво Включва Услугата PPC Одит?

Ние ще Ви представим нашия анализ във формат на презентация (PowerPoint), която нагледно илюстрира информацията и е подходяща за формално представяне пред Вашите колеги или бизнес партньори. Услугата включва консултация с нашия отбор (на място или онлайн)

online-marketing-agenciq

Анализ на тракинга и акаунт настройките: Първа стъпка за всяка онлайн маркетинг стратегия е правилното събиране на информация чрез тракинг кодове. Нашият опит ни убеди, че една от често срещаните грешки е неправилното поставяне и конфигурация на кодовете, което води до неправилно събиране на информация. Ние ще прегледаме Вашите тракинг настройки на акаунта и ще извършим необходимите промени, за да осигурим качествено събиране на информация.

Какво Включва Услугата PPC Одит?

Ние ще Ви представим нашия анализ във формат на презентация (PowerPoint), която нагледно илюстрира информацията и е подходяща за формално представяне пред Вашите колеги или бизнес партньори. Услугата включва консултация с нашия отбор (на място или онлайн)

online-marketing-agenciq

Анализ на тракинга и акаунт настройките: Първа стъпка за всяка онлайн маркетинг стратегия е правилното събиране на информация чрез тракинг кодове. Нашият опит ни убеди, че една от често срещаните грешки е неправилното поставяне и конфигурация на кодовете, което води до неправилно събиране на информация. Ние ще прегледаме Вашите тракинг настройки на акаунта и ще извършим необходимите промени, за да осигурим качествено събиране на информация.

Какво Включва Услугата PPC Одит?

Ние ще Ви представим нашия анализ във формат на презентация (PowerPoint), която нагледно илюстрира информацията и е подходяща за формално представяне пред Вашите колеги или бизнес партньори. Услугата включва консултация с нашия отбор (на място или онлайн)

online-marketing-agenciq

Анализ на тракинга и акаунт настройките: Първа стъпка за всяка онлайн маркетинг стратегия е правилното събиране на информация чрез тракинг кодове. Нашият опит ни убеди, че една от често срещаните грешки е неправилното поставяне и конфигурация на кодовете, което води до неправилно събиране на информация. Ние ще прегледаме Вашите тракинг настройки на акаунта и ще извършим необходимите промени, за да осигурим качествено събиране на информация.

онлайн маркетинг агенция

Анализ на представянето на кампаниите: Втора стъпка е правилното интерпретиране на информацията. Затова ние ще анализираме резултатите от Вашите отделни маркетинг кампании. Ще сегментираме представянето на Вашите кампании по устройства, гео локация, ден от седмицата, час от деня, тип съвпадение на ключовите думи (keyword match type) и куп други специфични репорти, които ще Ви помогнат да разберете бизнеса си. Ние разбираме колко важна за бизнеса е рентабилността на маркетинга и затова ще анализираме детайлно Вашия трафик за най-важните показатели като възвръщаемост на разходите (return on ad spend), цена на реализицията (cost-per-acquisition) и други.

онлайн маркетинг агенция

Анализ на представянето на кампаниите: Втора стъпка е правилното интерпретиране на информацията. Затова ние ще анализираме резултатите от Вашите отделни маркетинг кампании. Ще сегментираме представянето на Вашите кампании по устройства, гео локация, ден от седмицата, час от деня, тип съвпадение на ключовите думи (keyword match type) и куп други специфични репорти, които ще Ви помогнат да разберете бизнеса си. Ние разбираме колко важна за бизнеса е рентабилността на маркетинга и затова ще анализираме детайлно Вашия трафик за най-важните показатели като възвръщаемост на разходите (return on ad spend), цена на реализицията (cost-per-acquisition) и други.

онлайн маркетинг агенция

Анализ на представянето на кампаниите: Втора стъпка е правилното интерпретиране на информацията. Затова ние ще анализираме резултатите от Вашите отделни маркетинг кампании. Ще сегментираме представянето на Вашите кампании по устройства, гео локация, ден от седмицата, час от деня, тип съвпадение на ключовите думи (keyword match type) и куп други специфични репорти, които ще Ви помогнат да разберете бизнеса си. Ние разбираме колко важна за бизнеса е рентабилността на маркетинга и затова ще анализираме детайлно Вашия трафик за най-важните показатели като възвръщаемост на разходите (return on ad spend), цена на реализицията (cost-per-acquisition) и други.

онлайн агенция за маркетинг

Анализ на конфигурациите на кампаниите и съвети за подобрение: Трета стъпка е да се разберат причините за (не)успешното представяне на анализираните сегменти и да се изработи стратегия за тяхното подобрение. В тази стъпка ще Ви дадем съвети как да използвате по-ефективно маркетинг бюджета си, как да увеличите доходите от успешните си кампании и да подобрите неуспешните. Например, друга от често срещаните грешки, с която сме се сблъсквали, е неправилни настройки за мобилни бидове, което води до неефективна мобилна реклама. Внимателно анализирайки цялостната Ви информация, ние ще се погрижим за безупречността на Вашата онлайн реклама.

онлайн агенция за маркетинг

Анализ на конфигурациите на кампаниите и съвети за подобрение: Трета стъпка е да се разберат причините за (не)успешното представяне на анализираните сегменти и да се изработи стратегия за тяхното подобрение. В тази стъпка ще Ви дадем съвети как да използвате по-ефективно маркетинг бюджета си, как да увеличите доходите от успешните си кампании и да подобрите неуспешните. Например, друга от често срещаните грешки, с която сме се сблъсквали, е неправилни настройки за мобилни бидове, което води до неефективна мобилна реклама. Внимателно анализирайки цялостната Ви информация, ние ще се погрижим за безупречността на Вашата онлайн реклама.

онлайн агенция за маркетинг

Анализ на конфигурациите на кампаниите и съвети за подобрение: Трета стъпка е да се разберат причините за (не)успешното представяне на анализираните сегменти и да се изработи стратегия за тяхното подобрение. В тази стъпка ще Ви дадем съвети как да използвате по-ефективно маркетинг бюджета си, как да увеличите доходите от успешните си кампании и да подобрите неуспешните. Например, друга от често срещаните грешки, с която сме се сблъсквали, е неправилни настройки за мобилни бидове, което води до неефективна мобилна реклама. Внимателно анализирайки цялостната Ви информация, ние ще се погрижим за безупречността на Вашата онлайн реклама.

Адрес:
ул. „Любен Каравелов“ 30, София
България 1142
Контакт:
+ 359 897 81 82 00

Facebook

Адрес:
ул. „Любен Каравелов“ 30, София
България 1142
Контакт:
+ 359 897 81 82 00

Facebook