“Influence Marketing” или Маркетинг чрез влияние

В маркетинга винаги има нова модерна дума и „маркетингът на влиянието“ се очертава новата тенденция. Може би е изненадващо, но в случая “Influence Marketing”-ът е популярен с основателна причина – маркетингът на влиянието реализира несравними резултати за продажби, растеж и капитал на марки и генерира несравнима ROI за маркетингови бюджети.

Но какво е маркетингово влияние? Влиянието на маркетинга е форма на рекламиране, в която акцентът се поставя върху влиятелните хора, а не върху целевия пазар като цяло. Той идентифицира лицата, които влияят върху потенциалните купувачи, и ориентира рекламната активност около тях.

Много хора са станали цинични към рекламите, просто защото те се появяват на всяко възможно място, константно правят нелепи твърдения, опитват се да афектират нашите най-основни инстинкти и прикриват нещата, които са по-интересни и съществени. В един свят, наситен от рекламата, е трудно да се доверят на някое от твърденията, които маркетингови компании правят.

Този цинизъм често се ерозира, когато препоръките за продукти идват от приятели или членове на семейството. Надеждна препоръка идва с повече доверие, отколкото реклама. Ето защо, според изследването на Netpop, 79% от потребителите на социални медии използват тези сайтове, за да намерят информация и препоръки за продуктите.

Рекламодателите осъзнават, че могат да използват силата на социалните медии и други интернет инструменти, за да предлагат на своите клиенти непряко. Когато могат да насърчат хората да говорят и да препоръчват продуктите си онлайн, тези рекламодатели получават уникално предимство пред конкуренцията си.

Маркетингът на влиянието може да е модерен точно сега, но изобщо не е нов. Това се случва от дълго време, просто сега го определяме по различен начин. Известни личности, спортисти и лидери винаги са били основните влиятели в съответните области и марката винаги се присъединивяала към тези хора, за да популяризира услугите си.

Това, което прави уникалнен маркетинга на влиянеието в момента, е как комуникацията в социалните медии изравни равнището на игра и даде на всеки и на всички възможността да споделят гласа си. Всеки, който има достъп до интернет, може да споделя своето мнение и съдържание, а ако го правят достатъчно добре – да стане влиятелен. Всеки, който има смартфон, може да произведе висококачествена фотография, която преди десет години можеше да излезе само от камера за 5, 000лв. Най-интригуващите хора ще се издигнат над останалите. Тези хора, които се издигат над останалите в следването, ангажираността и / или създаването на съдържание, са нова порода на влиящи над социалните медии, която бързо промени пазарния пейзаж. Това са лицата, с които марките се опитват да работят. И вие също трябва да се опитвате.

И така очертава ли се влиятелният маркетинг като важна и полезна стратегия, към която да насочите ресурсите си? Абсолютно и ако се направи правилно, това може да бъде едни от най-големите катализатори за растеж за всеки бизнес. Има много млади разумни марки, които използват влиятелният маркетинг за реклама, почти изключително като своя стратегия за продажби. Тя е мощна и ако се направи правилно, тя може да има невероятна възвръщаемост на инвестициите, която осигурява огромен бизнес успех.