Защото трябва да държим връзката

Уеб хостингът е услуга, която предоставя на физически лица и организации хостинг (съдържане върху сървъри) на уеб страници и друг вид информация: данни, файлове, изображения, видео и пр.

Ние разполагаме с бързо скоростни сървъри, намиращи се в Германия и Америка, като можем да предложим хостинг услуги за сайтове с различна големина, поддръжка на неограничен брой имейли, инсталиране на защита на сайтовете, както и други асоциирани с хостинг услуги.

В допълнение предлагаме и консултации относно спецификациите на хостинга или сървъра нужни за поддръжката и безпроблемната работа на софтуерния ви продукт.

Услугата включва:

 • Неограничен брой домейни

 • Неограничен брой имейли

 • Неограничен трафик

 • Защита на пощите

 • Uptime 99,9%

 • SSL сертификат

 • PHP 5.6

Защото трябва да държим връзката

Уеб хостингът е услуга, която предоставя на физически лица и организации хостинг (съдържане върху сървъри) на уеб страници и друг вид информация: данни, файлове, изображения, видео и пр.

Ние разполагаме с бързо скоростни сървъри, намиращи се в Германия и Америка, като можем да предложим хостинг услуги за сайтове с различна големина, поддръжка на неограничен брой имейли, инсталиране на защита на сайтовете, както и други асоциирани с хостинг услуги.

В допълнение предлагаме и консултации относно спецификациите на хостинга или сървъра нужни за поддръжката и безпроблемната работа на софтуерния ви продукт.

В допълнение предлагаме и консултации относно спецификациите на хостинга или сървъра нужни за поддръжката и безпроблемната работа на софтуерния ви продукт. 

Услугата включва:

 • Неограничен брой домейни

 • Неограничен брой имейли

 • Неограничен трафик

 • Защита на пощите

 • Uptime 99,9%

 • SSL сертификат

 • PHP 5.6

Адрес:
ул. „Любен Каравелов“ 30, София
България 1142
Контакт:
+ 359 897 81 82 00

Facebook

Адрес:
ул. „Любен Каравелов“ 30, София
България 1142
Контакт:
+ 359 897 81 82 00

Facebook