Учени свързаха човешки мозък с интернет

Екип от изследователи от Университета Уитс в Йоханесбург, Южна Африка направиха голям пробив в областта на био-инженерството.

Проектът „Brainternet“  потопи мозъчни вълни в интернет, превръщайки мозъка във възел или с други думи част от Интернет на нещата (Internet Of Things) на World Wide Web. Интернет на нещата (IoT) е взаимосвързаността на физически устройства, превозни средства (наричани също „свързани устройства“ и „интелигентни устройства“), сгради и други елементи, вградени с електроника, софтуер, сензори, задвижващи устройства и мрежи които позволяват на тези обекти да събират и обменят данни.

Brainternet е проект на Адам Пантановиц(Adam Pantanowitz), преподавател в Университета по електротехника и информационно инженерство, който ръководи следващите четвърта година Jemma-Faye и Danielle Winter в своето развитие.

„Brainternet е нова граница в мозъчно-компютърните интерфейсни системи. Като цяло липсват лесно разбираеми данни за това как човешкият мозък работи и възпирема информация. Brainternet се стреми да опрости разбирането на хората за собствения им мозък и за този на другите. Това става чрез непрекъснато следене на мозъчната активност(на живо в интернет), както и чрез създаване на възможност за интерактивност с програмата „, обяснява Пантановиц.

Brainternet работи чрез преобразуване на сигнали от електроенцефалограма (EEG) (мозъчни вълни) в достъпен поглед на живо върху мозъчния поток. Доброволецслага и носи за дълго време задвижвано, мобилно, усторйство с достъпно до интернет, което се нарича Emotiv EEG устройство. През това време то предава ЕЕГ сигналите на Raspberry Pi – малка компютърна машина с размера на кредитна карта, която на свой ред на живо предава сигналите към интерфейс за програмиране на приложения (код, който позволява на софтуерните програми да комуникират) и показва данните на уебсайт, който действа като портал., който е отворен уеб сайт, където хората може да наблюдават мозъчната активност на индивида.

Пантанович каза, че това е само началото на възможностите на проекта. Той добавя, че екипът сега цели да позволи по-интерактивно преживяване между потребителя и мозъка му. Част от тази функционалност вече е вградена в сайта, но тя е много специфична – ограничена е до стимули като движението на ръката и подобни. „Brainternet може да бъде допълнително подобрен, за да класифицира записите чрез приложение за интелигентни телефони, което ще предостави данни за алгоритъм за машинно обучение. Надеждата е в бъдеще да бъде прехвърляна информация и в двете посоки – вход и изход към мозъка „, каза Пантановиц.

Бъдещите приложения за този проект могат да доведат до някои много вълнуващи пробиви в машинното обучение и мозъчно-компютърните интерфейси като Neural Lace на Elon Musk и Kernel на Bryan Johnson. Данните, събрани от този проект, биха могли да доведат до по-добро разбиране за това как работят умовете ни и как можем да се възползваме от това знание, за да увеличим нашата мозъчна сила.