Ръководство за начинаещи за biding(офериране) с целева CPA

 

Целевата CPA е стратегия на AdWords за интелигентно офериране, която определя оферти, за да получите възможно най-много реализации при целевата цена на придобиване (CPA), която сте задали. Той използва усъвършенствано машинно обучение(machine learning), за да оптимизира автоматично офертите и предлага възможности за офериране по време на търгове, които приспособяват офертите за всеки търг. Целевата CPA е налице като стандартна стратегия в една кампания или като стратегия за портфолио в няколко кампании и рекламни групи.

Като използвате историческата информация за кампанията си и оценявате контекстуалните сигнали, налични по време на търговете, оферирането за целева CPA автоматично намира оптимална оферта за ЦнК(CPC) за рекламата Ви всеки път, когато тя отговаря на условията за показване. AdWords задава тези оферти, за да постигне средна CPA, равна на целевата Ви стойност, във всички рекламни групи и кампании, използващи тази стратегия.

Някои реализации може да струват повече от целта Ви, а някои може да струват по-малко, но AdWords ще се опита да задържи цената Ви на реализация равна на целевата CPA, която сте задали. Тези промени в CPA се извършват, защото действителната Ви CPA зависи от фактори, които са извън контрола на Google, като например промени в уебсайта или рекламите Ви или засилена конкуренция в рекламните търгове. Освен това действителният Ви процент на реализация може да бъде по-нисък или по-висок от прогнозния процент на реализация.

Ако например изберете целева CPA от 10 лв., AdWords автоматично ще зададе офертите Ви за ЦнК, за да се опита да Ви осигури най-много реализации на стойност 10 лв. средно. За да подобрите ефективността си във всеки рекламен търг, тази стратегия коригира офертите чрез сигнали в реално време, като устройство, браузър, местоположение, час от деня, списък за ремаркетинг и др.

 

Съществуват смесени чувства относно използването на офериране за целева CPA. Но има един голям въпрос: има ли достатъчно ползи за оферирането за ЦнП, за да се рационализира изгубването на контрола, който ни дават ръчните промени в офертите?

 

Ако увелича целевата си CPA, ще получа ли повече реализации?

Да. Ако увеличаването на цената на реализация не е притеснение, продължете и увеличете целевите стойности за CPA и получавайте повече реализации. В първата диаграма целевите стойности бяха увеличени при висококонвертиращите рекламни групи, а реализациите съответно се повишиха. Действителната цена на реализация се увеличи с 27% след 30 дни, а реализациите се увеличиха с 67%. Тъй като обемът на реализациите е целта, 67% увеличение на реализациите надвишава 27% увеличение на цената на реализация.

Но почакайте! Преди да се ангажирате с офериране за CPA, нека да не забравяме, че целевите CPA са просто указания за агресивност на офертите. Реалните разходи на реализация рядко се насочват директно с целевите CPA. Когато увеличаваме целите, ние казваме на Google да бъде по-агресивен при нашите оферти. Това ще доведе до спад в процента на реализациите и увеличение на цената на реализация. В примера по-долу рекламната група е видяла 2% увеличение на целевата CPA и 51% увеличение на действителната цена на реализация.

Колко време трябва да пускам оферта за ЦнП преди да оценя ефективността?

Обикновено 30 дни е подходящият период от време, за да започнете да правите изводи за успеха (или неуспеха) на оферирането за ЦнП. В зависимост от обема на реализациите в кампанията, може да отнеме повече време за по-ниска кампания за конвертиране, за да започнете да изпълнявате близо до целта. Забелязах, че при първото стартиране на офериране за CPA, цената на реализациите ще се колебае за първите няколко дни, след промяната на стратегията.

Заключение

Когато има голям обем на реализация и твърда цел за цена на реализация, това обикновено е идеалната възможност да опитате офериране за CPA, но дори и да не е така задаването на целева CPA изглежда като добра стратегия за офериране за увеличаване на трафика и следователно на приходите. Важно е да запомните, че задаването на цел за CPA, която е твърде висока, може действително да повлияе на реалната цена на придобиване по отрицателен начин, без непременно да повиши реализациите. С други думи, оферирането за целева CPA е полезно средство, но подхождайте внимателно, тъй като задаването на твърде високи оферти може да се противопостави и да съкрати баланса между допълнителните реализации и целевата CPA.