Цялостно Решение за Вашия Бизнес

Нашата услуга за изграждане на онлайн стратегия съдържа пълния пакет витамини, необходими за здравето на Вашия бизнес, без значение дали сте вече дълго време на онлайн пазара или тепърва ще започвате.

Освен внимателен анализ и подобрение на бизнес структурата Ви, услугата включва и детайлно интегриране на специфичните маркетинг канали с цел развитие на бизнеса Ви. На пазара има множество компании и агенции предлагащи същата услуга, но ние считаме дългогодишния си опит в САЩ и Великобритания за нашето огромно предимство. И ако има едно универсално правило, което сме научили, то е, че няма универсални бизнес решения.

Цялостно Решение за Вашия Бизнес

Нашата услуга за изграждане на онлайн стратегия съдържа пълния пакет витамини, необходими за здравето на Вашия бизнес, без значение дали сте вече дълго време на онлайн пазара или тепърва ще започвате.

Освен внимателен анализ и подобрение на бизнес структурата Ви, услугата включва и детайлно интегриране на специфичните маркетинг канали с цел развитие на бизнеса Ви. На пазара има множество компании и агенции предлагащи същата услуга, но ние считаме дългогодишния си опит в САЩ и Великобритания за нашето огромно предимство. И ако има едно универсално правило, което сме научили, то е, че няма универсални бизнес решения.

Правилните Бизнес Решения Са Индивидуални, А Не Универсални

Вашият бизнес е различен от всички останали. Затова и планът за стратегическото му развитие трябва да е стриктно пригоден към особеностите му. Нашият цялостен подход към бизнес стратегията Ви ще Ви помогне да постигнете това.

Анализ и проекция на онлайн показатели: Онлайн стратетията започва с внимателно опознаване на бизнеса Ви. Какви са Вашите цели, предимства и недостатъци на онлайн пазара? В тази фаза ние ще Ви помогнем да разберете бизнеса си на онлайн маркетинг език. Ще изчислим максималната цена на целева реализация (cost-per-acquisition), която ще запази бизнеса Ви рентабилен, както и много други знакови показатели за бизнеса Ви.

Ще използваме нашите инструменти за бизнес проекции, за да изчислим историческото представяне на бизнеса Ви (в случай, че това е опериращ отпреди бизнес) и да предначертаем очаквано бъдещо развитие. В случай, че бизнесът Ви още не е започнал операции, ние ще използваме налична информация за индустрията и бранша, за да прогнозираме очакваните резултати. Така вместо да разчитате на суеверия и предчувствия, ние ще използваме данни и факти, за да можем реалистично да пресметнем бъдещето на бизнеса Ви.

Изработване на маркетинг план: Ще използваме информацията от първа стъпка, за да съставим напълно персонализиран и детайлен план за развитието на бизнеса Ви. Той ще включва очакван месечен трафик от всеки един канал, очаквани доходи, разходи и други показатели. Така ние ще Ви помогнем да разберете потенциала и пътя за развитие на Вашите онлайн начинания.

Правилните Бизнес Решения Са Индивидуални, А Не Универсални

Вашият бизнес е различен от всички останали. Затова и планът за стратегическото му развитие трябва да е стриктно пригоден към особеностите му. Нашият цялостен подход към бизнес стратегията Ви ще Ви помогне да постигнете това.

Анализ и проекция на онлайн показатели: Онлайн стратетията започва с внимателно опознаване на бизнеса Ви. Какви са Вашите цели, предимства и недостатъци на онлайн пазара? В тази фаза ние ще Ви помогнем да разберете бизнеса си на онлайн маркетинг език. Ще изчислим максималната цена на целева реализация (cost-per-acquisition), която ще запази бизнеса Ви рентабилен, както и много други знакови показатели за бизнеса Ви.

Ще използваме нашите инструменти за бизнес проекции, за да изчислим историческото представяне на бизнеса Ви (в случай, че това е опериращ отпреди бизнес) и да предначертаем очаквано бъдещо развитие. В случай, че бизнесът Ви още не е започнал операции, ние ще използваме налична информация за индустрията и бранша, за да прогнозираме очакваните резултати. Така вместо да разчитате на суеверия и предчувствия, ние ще използваме данни и факти, за да можем реалистично да пресметнем бъдещето на бизнеса Ви.

Изработване на маркетинг план: Ще използваме информацията от първа стъпка, за да съставим напълно персонализиран и детайлен план за развитието на бизнеса Ви. Той ще включва очакван месечен трафик от всеки един канал, очаквани доходи, разходи и други показатели. Така ние ще Ви помогнем да разберете потенциала и пътя за развитие на Вашите онлайн начинания.

Изпълнение на маркетинг плана: След като екипът ни Ви представи нашите наблюдения и маркетинг препоръки, ще обсъдим изпълнението му в зависимост от Вашия бюджет и ресурси. За нас изработването на Вашата онлайн стратегия е възможност да Ви покажем нашата компетентност и професионализъм с цел дългосрочно сътрудничество. Но услугата не Ви задължава към каквито и да е било договори или допълнителни услуги от нас. Ние сме напълно гъвкави и ще се съобразим с нуждите и възможностите на Вашия бизнес. Ако имате необходимите кадри за вътрешно изпълнение на маркетинг плана или част от него, нашият екип ще Ви даде обучение, насоки и препоръки относно успешното му прилагане.

Готови ли сте да обсъдим Вашата онлайн стратегия? Свържете се с нас и ние ще Ви помогнем с всичко необходимо!

Изпълнение на маркетинг плана: След като екипът ни Ви представи нашите наблюдения и маркетинг препоръки, ще обсъдим изпълнението му в зависимост от Вашия бюджет и ресурси. За нас изработването на Вашата онлайн стратегия е възможност да Ви покажем нашата компетентност и професионализъм с цел дългосрочно сътрудничество. Но услугата не Ви задължава към каквито и да е било договори или допълнителни услуги от нас. Ние сме напълно гъвкави и ще се съобразим с нуждите и възможностите на Вашия бизнес. Ако имате необходимите кадри за вътрешно изпълнение на маркетинг плана или част от него, нашият екип ще Ви даде обучение, насоки и препоръки относно успешното му прилагане.

Готови ли сте да обсъдим Вашата онлайн стратегия? Свържете се с нас и ние ще Ви помогнем с всичко необходимо!

  Нов Контакт

  Задължително ни трябват

  Допълнителна информация


  Адрес:
  ул. „Любен Каравелов“ 30, София
  България 1142
  Контакт:
  + 359 897 81 82 00

  Facebook

  Адрес:
  ул. „Любен Каравелов“ 30, София
  България 1142
  Контакт:
  + 359 897 81 82 00

  Facebook