Направете Бизнеса Си Атрактивен Чрез Дисплей Реклама

Дисплей рекламата е визуален начин за създаване на интерес и бранд име на бизнеса Ви. Цената на клик (CPC) в дисплей мрежата е в повечето случаи значително по-евтина от тази в мрежата за търсене и затова създава добра възможност за генериране на импресии и кликове от нови потенциални клиенти до сайта Ви.

гугъл дисплей реклама

Направете Бизнеса Си Атрактивен Чрез Дисплей Реклама

Дисплей рекламата е визуален начин за създаване на интерес и бранд име на бизнеса Ви. Цената на клик (CPC) в дисплей мрежата е в повечето случаи значително по-евтина от тази в мрежата за търсене и затова създава добра възможност за генериране на импресии и кликове от нови потенциални клиенти до сайта Ви.

гугъл дисплей реклама

Видове Дисплей Рекламни Кампании

online-marketing-agenciq

Изграждане на информираност: Основната цел на този вид кампании е показване на рекламата Ви на съответните потенциални клиенти, които биха били заинтересувани от Вашия бизнес. За да достигнем правилната аудитория, ние използваме демографски данни като пол, възраст, местоположение, интереси и тн.

Видове Дисплей Рекламни Кампании

online-marketing-agenciq

Изграждане на информираност: Основната цел на този вид кампании е показване на рекламата Ви на съответните потенциални клиенти, които биха били заинтересувани от Вашия бизнес. За да достигнем правилната аудитория, ние използваме демографски данни като пол, възраст, местоположение, интереси и тн.

Видове Дисплей Рекламни Кампании

online-marketing-agenciq

Изграждане на информираност: Основната цел на този вид кампании е показване на рекламата Ви на съответните потенциални клиенти, които биха били заинтересувани от Вашия бизнес. За да достигнем правилната аудитория, ние използваме демографски данни като пол, възраст, местоположение, интереси и тн.

онлайн маркетинг агенция

Стимулиране на действия: Този вид кампании се стреми да накара аудиторията Ви да попълни формуляр, чрез който да се запише за електронния Ви бюлетин или да се ангажира с бизнеса Ви по някакъв друг начин.

онлайн маркетинг агенция

Стимулиране на действия: Този вид кампании се стреми да накара аудиторията Ви да попълни формуляр, чрез който да се запише за електронния Ви бюлетин или да се ангажира с бизнеса Ви по някакъв друг начин.

онлайн маркетинг агенция

Стимулиране на действия: Този вид кампании се стреми да накара аудиторията Ви да попълни формуляр, чрез който да се запише за електронния Ви бюлетин или да се ангажира с бизнеса Ви по някакъв друг начин.

онлайн агенция за маркетинг

Ремаркетинг: Този вид кампании показва рекламите Ви на предишни посетители на сайта Ви. Това е често най-ефективният тип дисплей реклама, защото дава възможността за избиране на специфични сегменти от Вашите посетители и показване на изключително релеванта реклама.

Например, ако изчислим, че средно отнема четири или повече посещения на сайта Ви преди посетител да направи покупка, чрез ремаркетинг можем да създадем специфична кампания за посетители, които са били на сайта Ви три или повече пъти, но не са направили покупка.

Друг често използван сегмент е на посетители, които са добавили продукти в кошницата за пазаруване, но не са завършили покупката си. Тази кампания също има потенциал да бъде много ефективна, защото сегментът от посетители е показал сериозен интерес към Вашите продукти и е само на стъпка от покупка.

Чудите ли се кои са най-подходящите сегменти за Вашата дисплей реклама? Свържете се с нас и ние ще Ви помогнем да намерите правилната дисплей стратегия!

онлайн агенция за маркетинг

Ремаркетинг: Този вид кампании показва рекламите Ви на предишни посетители на сайта Ви. Това е често най-ефективният тип дисплей реклама, защото дава възможността за избиране на специфични сегменти от Вашите посетители и показване на изключително релеванта реклама.

Например, ако изчислим, че средно отнема четири или повече посещения на сайта Ви преди посетител да направи покупка, чрез ремаркетинг можем да създадем специфична кампания за посетители, които са били на сайта Ви три или повече пъти, но не са направили покупка.

Друг често използван сегмент е на посетители, които са добавили продукти в кошницата за пазаруване, но не са завършили покупката си. Тази кампания също има потенциал да бъде много ефективна, защото сегментът от посетители е показал сериозен интерес към Вашите продукти и е само на стъпка от покупка.

Чудите ли се кои са най-подходящите сегменти за Вашата дисплей реклама? Свържете се с нас и ние ще Ви помогнем да намерите правилната дисплей стратегия!

онлайн агенция за маркетинг

Ремаркетинг: Този вид кампании показва рекламите Ви на предишни посетители на сайта Ви. Това е често най-ефективният тип дисплей реклама, защото дава възможността за избиране на специфични сегменти от Вашите посетители и показване на изключително релеванта реклама.

Например, ако изчислим, че средно отнема четири или повече посещения на сайта Ви преди посетител да направи покупка, чрез ремаркетинг можем да създадем специфична кампания за посетители, които са били на сайта Ви три или повече пъти, но не са направили покупка.

Друг често използван сегмент е на посетители, които са добавили продукти в кошницата за пазаруване, но не са завършили покупката си. Тази кампания също има потенциал да бъде много ефективна, защото сегментът от посетители е показал сериозен интерес към Вашите продукти и е само на стъпка от покупка.

Чудите ли се кои са най-подходящите сегменти за Вашата дисплей реклама? Свържете се с нас и ние ще Ви помогнем да намерите правилната дисплей стратегия!

Адрес:
ул. „Любен Каравелов“ 30, София
България 1142
Контакт:
+ 359 897 81 82 00

Facebook

Адрес:
ул. „Любен Каравелов“ 30, София
България 1142
Контакт:
+ 359 897 81 82 00

Facebook