Подобрете ефективността си

В допълнение на добре изработена дигитална стратегията, за всеки бизнес е важно да има съвременно и ефективно управление. Конкуренцията в развиващите се пазари постепенно се увеличава, и дори незначителни лоши бизнес практики могат да доведат до загуба на клиенти и приходи както и на стратегически позиции на пазара, особено при бизнес, където бариерата за влизане е сравнително ниска. Ние притежаваме опита и знанията да открием проблемните области във Вашия бизнес и да Ви дадем препоръки какво да коригирате, което ще разгърне пълния потенциал Ви потенциал. Наличието на адекватна стратегия ще помогне на бизнеса Ви да увеличи пазарния си дял и приходи и да подобри рентабилността си. Управленското консултиране е допълващ и съществено важен елемент от цялостните решения, които ние от Ads Bulgaria се стремим да предложим на Вашия бизнес. Ние се фокусираме върху 6 области на бизнес консултиране:

  • Стратегия и партньорства

  • Финанси

  • Маркетинг и връзки с обществеността

  • Продажби и управление на клиентите

  • Човешки ресурси

  • Естетика и дизайн

Ние подхождаме към Вашия бизнес като собственик и партньор, но в същото време се държим като клиент и външен наблюдател, което позволява да изградим по-добра гледна точка. Нашите консултантски услуги за управление се състоят от два пакета. Основният пакет включва анализ на бизнеса Ви и директна работа с вас, наблюдавайки в детайли вашите операции, което води до изготвянето на обширен доклад с препоръки. Съветваме нашите клиенти да предприемат холистичен подход и да потърсят препоръки във всички горепосочени области на консултиране, но също така сме гъвкави и можем да се фокусираме върху предварително избрани области, където Вашият бизнес има най-голяма нужда от подобрение.

Вторият ни пакет надгражда върху резултатите от първия, като работим директно с Вас, Вашите клиенти и Вашите партньори, за да Ви помогнем да изпълните препоръките от доклада, изготвен след първоначалното консултиране. Пакетът включва и измерването и наблюдението на различни показатели за ефективността на бизнеса Ви въз основа на областите на консултиране, където имате нужда от подобрение. Някои от най-често срещаните показатели включват измерване на пазарния дял, ръст на приходите, рентабилност, удовлетвореност на клиентите и персонала.

За стартиращи бизнеси можем да предоставим обширен отчет, анализиращ пазара, в който искате да влезете, конкуренцията, с която ще се сблъскате, и стратегията, която ще трябва да приложите, за да станете успешни. Подобно на подхода към съществуващите фирми, можем да осигурим само първоначалното консултиране, което ще доведе то изготвянето на доклад с препоръки, но можем да ви предоставим и цялостно решение, което ще включва и мониторинг на изпълнението на нашите препоръки и асистенция да постигнете желаните резултати.

Адрес:
ул. „Любен Каравелов“ 30, София
България 1142
Контакт:
+ 359 897 81 82 00

Facebook

Адрес:
ул. „Любен Каравелов“ 30, София
България 1142
Контакт:
+ 359 897 81 82 00

Facebook